LUI SHTINI


Exhibition view, Lui Shtini, Body, land, 2018